UFABETWINS ปกป้องข้อตกลงการกุศลมากกว่าการเรียกร้องผลกำไร

UFABETWINS

UFABETWINS กองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอังกฤษทวีตว่าเขาเคยได้ยินนิตยสารการเมืองมีกำหนดจะเผยแพร่เรื่องราว

UFABETWINS เกี่ยวกับการที่เขาได้รับรายได้จากการเป็นหุ้นส่วน  นักเตะวัย 23 ปีสนับสนุนแรงจูงใจด้านอาหารสำหรับเด็กที่ยากจน

และระดมทุน 20 ล้านปอนด์สำหรับกลุ่มที่แก้ปัญหานี้เขาตั้งคำถามว่าทำไมนักฟุตบอล “ไม่สามารถทำสิ่งที่ถูกต้อง” เพื่อการกุศลได้

บทความยังไม่ได้เผยแพร่นัก เตะทีมชาติอั ฤ ยังบัง คั ให้รัฐบาลชุ หนึ่งเป ลี่ยน อ หารให้โร งเรีย นฟรีในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส

เขาทวีตกระทู้เมื่อวัน อังคาร  โดย กล่าวห  า ว่าเขาได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการกุศลเหล่านี้ “เป็นเพียงผู้เริ่มต้นเท่านั้น”

การเป็น หุ้น  ส่วน Burber ry ของ Ra  shford ทำให้บริษัทแฟ ชั่นได้บริจาคเงินจำน วนม ากให้  กับองค์ก รก ารกุศลเยาว ชนและสโ  มสรเยาวชน ซึ่งรวมถึง London Youth และ Norbrook Youth Club ในแมน เชสเตอร์ ซึ่ง เขาเ คยไ  ปเมื่อตอนเป็นเด็ก

ก่อนหน้  านั้  เขาเริ่มยื่น คำร้อ งเรียกร้องให้ รัฐม นตรีขยาย เวลาอาหารของ  รงเรียนให้ฟรีตลอ ด รึ่งภา คเรีย และวัน ยุดคริสต์มาส ในที่สุดก็กดดันรัฐมนตรีให้จัดหาเงินทุนเพิ่มเติม 170 ล้านปอนด์

การเป็นหุ้น ส่วน Burberry ของ Rashford ทำให้บริษัท แฟชั่นได้บริจาค เงินจำนวน มากให้กับ องค์กรการกุศล เยาวชนและสโมสร เยาวชน ซึ่งรวมถึง London Youth และ Norbrook Youth Club ในแมนเชสเตอร์ ซึ่งเขาเคยไปเมื่อตอนเป็นเด็ก

UFABETWINS

ก่อนหน้านั้น เขาเริ่มยื่นคำร้องเรียกร้องให้รัฐมนตรีขยายเวลาอาหารของโรงเรียนให้ฟรีตลอดครึ่งภาคเรียน

และวันหยุดคริ สต์ม าส ใ นที่สุ ดก็กดดันรัฐมนตรีให้จัดหาเงินทุนเพิ่มเติม 170 ล้านปอนด์แรชฟอร์ด ซึ่งได้รับอาหารโรงเรียนฟรีด้วยตัวเอง ได้รับคะแนน MBE ในรายการเกียร ติยศวันเกิดของราชินีประ จำปี 2020 ที่ล่าช้า

ภาพจิตรกรรม ฝาผนังที่ให้ เกียรตินักฟุตบอล รายนี้ ถูกทำลายด้วยภาพ กราฟฟิตี้ ภายหลังที่ อังกฤษพ่ายแพ้ ต่ออิตาลี ในรอบชิง ชนะเลิศยูโร 2020ต่อมาได้นำโน้ตที่จริงใจหลายร้อย ชิ้นมา วางบนงานศิลปะในเมืองวิธิงตัน เมืองแมนเชสเตอร์

Rashford เขียนเมื่อวันอังคารว่า: “เพิ่งได้ยินว่า Spectator กำลัง วางแผนที่จ ะนำเสนอ เรื่องราวเ กี่ยวกับตัว ฉันในวันพรุ่งนี้ว่าฉันได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างไรในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา https://www.ufabetwins.com/

UFABETWINS

“เพื่อความชัด เจน ฉัน  ไม่จำ เป็น องเ นพันธ มิตรกั บแบ รนด์  นเป็นหุ้นส่วนเพราะฉันต้องการก้าวหน้าในงานที่ฉันทำนอกสนาม และค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ที่ฉันจะได้รับจะช่ วยในเรื่องนั้น

“ฤดูร้อนปีที่แล้  ว เด็ก 1.3  านคน ด้รับก สนุนด้ านอาหาร ผ่าน  ควา มสัมพันธ์ของฉันกับเด็ก Burberry มีสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะอยู่หลังเลิกเรียนที่พวกเขาจะได้รับอาหาร หลังจา  กการลงทุ นใน เดือนพฤศจิกา ยน เด็กที่อ่อนแอมีสถานที่ปลอดภัยที่จะไปในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้ และเนื่องจาก ความสัมพันธ์ของฉันกับ Macmillan เด็ก  80,000 คนตอนนี้มีหนังสือที่เรียกตัวเองว่า

“ฉันมีแรงดึงดูดในเชิงพาณิชย์มา กขึ้นหลั งจาก การก ลับรถ หรือไม่ ฉันแ  น่ใจ แต่ฉัน ก็เป็น นักฟุ ตบอลระดับนานาชาติของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และอังกฤษด้วย ทำไมจึงต้องมีแรงจูงใจอยู่เสมอ ทำไมเราถึงทำไม่ได้ สิ่งที่ถูกต้อง?  บ้านผลบอล

 

Author: admins